ZPRAVODAJ
PRACOVNÍ SKUPINY PRO DĚTSKOU GASTROENTEROLOGII A VÝŽIVU ČPS
Číslo 4
 
 
Vážení kolegové,
po čase Vám zasílám čtvrté číslo zpravodaje PSDG,
které Vás upozorní na aktivity pracovní skupiny v roce 2013.

 
NOVÉ STRÁNKY GASTROPED
Jak jste si jistě všimli, naše pracovní skupina má nové stránky www.gastroped.cz. Také má nového webmastera. Prosím všechny členy, kteří mají jakékoliv materiály či informace, které by bylo možno vyvěsit na gastroped, aby se přihlásili komukoliv z výboru PSDG. Stránky je třeba naplnit relevantními informacemi tak, aby se staly vyhledávaným zdrojem informací jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Významně chybí zejména informace pro rodiče ze všech oblastí dětské gastroenterologie a výživy.
 
DOPORUČENÍ PRO VÝŽIVU KOJENCŮ
Vzhledem k mnoha novinkám v oblasti kojenecké výživy a žádosti ze strany PLDD se Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii a výživu rozhodla vydat doporučení pro výživu kojenců. Text se bude zabývat výživou fyziologického kojence (kojení, zavádění pří­krmů, náhradní kojenecká mléčná výživa), výživou v některých nejčastějších patologických stavech (prevence alergií a celiakie, ABKM, průjmová onemocnění) a zohledněny budou také některé nové trendy ve výživě (moderní pohled na mikronutrienty, pre/probiotika, LC-PUFA apod.) Spolupráci přislíbili odborníci na výživu, členové PSDG:

Dr. Bělohlávková, doc. Bronský, Dr. Burianová, Dr. Frühauf, Dr. Fuchs,
Dr. Kotalová, Dr. Malý, Dr. Mydlilová, prof. Nevoral, doc. Pozler, prof. Sýkora

Doporučení budou v souladu s doporučeními ESPGHAN, se stanoviskem MZČR k zavádění příkrmů kojencům a s programem Zdravý start, v rámci kterého probíhá školení sester PLDD v oblasti kojenecké výživy – viz. níže.
 
STANOVISKO MZČR K ZAVÁDĚNÍ PŘÍKRMŮ KOJENCŮM
Pracovní skupina při Ministerstvu zdravotnictví ČR vydala stanovisko k zavádění příkrmů kojencům – viz. stránky MZČR.
 
ZDRAVÝ START
V ČR již dlouhodobě probíhá školení sester z ordinací PLDD v oblasti kojenecké výživy. V rámci programu jsou k dispozici podrobné a recenzované materiály s praktickým návodem pro sestry i pro rodiče, jak postupovat při výživě kojence. Bližší informace lze nalézt na www.zdravystart.cz.
 
PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE
Letošní podzimní 21. pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy se budou konat ve dnech 17.–19. 10. 2013 v Plzni. Organizace se ujali prof. Sýkora a dr. Schwarz. O možnostech aktivní a pasivní účasti budete informováni na stránkách www.gastroenteorologie.cz.
Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 30. 6. 2013.

V roce 2014 se bude jarní symposium IBD kasuistik konat v Brně. Pomoc s organizací přislíbili manželé Bajerovi. Podzimní Pracovní dny dětské gastroenterologie 2014 budou spo­lečné i pro naše slovenské kolegy a plánujeme je v Českém Krumlově. Spoluorganizátorkou bude Dr. Ženíšková.
 
KALENDÁŘ AKCÍ 2013–2014
2013
5.–6. 9. 2013 Edukační kurz ISCARE pro lékaře (MSD) Praha, ISCARE
12.–14. 9. 2013 Current Paradigms and Novel Strategies in Paediatric Liver Transplantation Hannover, Německo
13.–14. 9. 2013 NUTRIMENTHE international conference Granada, Španělsko
15.–20. 9. 2013 International Congress of Nutrition Granada, Španělsko
22.–28. 9. 2013 Salzburské semináře – dětská gastroenterologie
– uzávěrka přihlášek již 31. 5. 2013 !!!
Salzburg, Rakousko
26. 9. 2013 Biologická léčba IBD 2013 Praha, ISCARE
3.–5. 10. 2013 6th European Pediatric GI Motility Meeting
– deadline abstrakt 3. 6. 2013
Brusel, Belgie
12.–16. 10. 2013 UEGW Berlín, Německo
24. 10. 2013 APG Annual Update on Paediatric Gastroenterology Londýn, Velká Británie
24.–25. 10. 2013 Edukační kurz ISCARE pro sestry (MSD) Praha, ISCARE
14.–16. 11. 2013 11th IBD Congress (Ferring) Praha
2014
30. 1. až 1. 2. 2014 2nd International Conference on Nutrition and Growth
– deadline abstrakt 30. 9. 2013
Barcelona, Španělsko
20.–22. 2. 2014 9th Congress of ECCO
– deadline abstrakt 30. 11. 2013
Kodaň, Dánsko
13.–15. 3. 2014 The Power of Programming Mnichov, Německo
10.–13. 9. 2014 PiBD 2014 – 3rd International Symposium on Pediatric IBD Rotterdam, Holandsko

Také prosím sledujte stránky našich kolegů – gastroenterologů pro dospělé, kde je pravidel­ně ak­tu­alizovaný bohatý seznam tuzemských i zahraničních akcí:
lekari.cgs-cls.cz/kalendar-akci/

 
DOPORUČENÍ KE SCREENINGU RIZIKA TROMBÓZY
U PACIENTEK S IBD
Na www.gastroped.cz v sekci Doporučené postupy je ke stažení doporučený screeningový odběr, který je vhodné provádět u pacientek s IBD před nasazením hormonální antikoncepce. Autorem doporučení je MUDr. Ivana Hadačová – hematologie FN Motol.
 
DOMÁCÍ ENTERÁLNÍ A PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA
SKVIMP prosí všechny pediatry, kteří mají v péči pacienty na domácí parenterální nebo enterální výživě, aby je zadali do celonárodního registru REDNUP – viz.:
www.skvimp.cz/?action=changecategory&value=12. Kontaktní email je .
 
ZKOUŠKA Z CERTIFIKOVANÉHO KURZU
Podzimní termín zkoušky z certifikovaného kurzu (dříve atestace) Dětská gastroenterologie a hepatologie je 21. 11. 2013 – KDDL VFN – Ke Karlovu, Praha.
Přihlásit se je možno přes www.ipvz.cz.

Podrobné informace o vzdělávacím programu v oboru Dětská gastroenterologie a hepatolo­gie včetně povinných kurzů najdete na stránkách IPVZ:
www.ipvz.cz/vzdelavaci-programy.aspx?skupina=9
.

Dne 18. 4. úspěšně složila zkoušku MUDr. Véghová-Velgáňová z FN Olomouc. Gratulujeme.
 
AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ
Akreditovanými pracovišti pro stáže v rámci certifikovaného kurzu (dříve atestace) z dětské gastroenterologie a hepatologie jsou v současné době FN Motol Praha, VFN Praha a FN Plzeň. Dříve akreditovaná pracoviště nepožádala o obnovou akreditace a nemohou proto kandidáty školit. Pokud Vaše pracoviště splňuje podmínky pro akreditaci, je třeba znovu požádat o její udělení na Ministerstvu zdravotnictví.
 
ACADEMY OF PAEDIATRIC GASTROENTEROLOGY
Odborníci z oboru dětské gastroenterologie pořádají pod záštitou Great Ormond Street Hospital London výukové kurzy z oboru dětské gastroenterologie – Academy of Paediatric Gastroenterology.
Bližší informace jsou na stránkách www.a-p-g.org/courses/Pages/All_courses.aspx.

 
e-LEARNING
ESPGHAN a UEG nabízí řadu materiálů v rámci programů online vzdělávání v dětské gastro­enterologii. K dispozici je např. kurz na téma akutní gastroenteritidy a další. ESPGHAN summer school v Praze bude také zařazena do programu e-learningu.
Bližší informace na  www.e-learning.ueg.eu nebo www.e-learning.ueg.eu/courses/course-summary.html?eprs[r]=18362.
Early Nutrition Academy (ENeA) má také několik e-learningových modulů na téma výživy kojenců a výživy v těhotenství – viz. www.enea.moodle.elearning.lmu.de.

 
SALZBURSKÉ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Open Medical Institute informuje o možnosti hlásit se na prestižní Salzburské lékařské semináře, které proběhnou v roce 2013. Nejbližší termín uzávěrky přihlášek je 31. 5. 2013 !!!
Gastroenterologický seminář proběhne ve dnech 22.–28. 9. 2013.
Semináře zaštiťuje Americko-Rakouská nadace a pořádá Open Medical Institut. Účast na semináři hradí Americko-Rakouská nadace, účastnící si hradí jenom cestu do a ze Salzburgu. Lékaři, kteří semináře v minulosti absolvovali, je velmi chválí, jedná se o naprosto jedinečnou příležitost téměř zdarma vyslechnout přednášky předních odborníků z oboru dětské gastroenterologie.
Více informací – viz. www.openmedicalclubcr.com/prihlasovani/.
 
ECCO GUIDELINES
ECCO vydalo nová doporučení na téma použití zobrazovacích metod v diagnostice IBD. Doporučení jsou spolu s dalšími k dispozici zdarma na:
www.ecco-ibd.eu/publications/ecco-guidelines-science/published-ecco-guidelines.html
Na stránkách ECCO také naleznete řadu možností finanční podpory pro členy ECCO (granty na stáže, edukační workshopy zdarma apod.).
 
CENTRA BIOLOGICKÉ LÉČBY
Na www.gastroped.cz byl přidán seznam center biologické léčby IBD u dětí v ČR včetně jmen vedoucích dětské části a části pro dospělé. V současné době je v ČR celkem 10 center, která pokrývají rovnoměrně celé Čechy i Moravu.
 
KURZ VYŠETŘOVACÍCH METOD
V DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGII
Na podzim bude ve FN Motol uspořádán 1. Kurz vyšetřovacích metod v dětské gastroentero­logii. Témata budou zahrnovat diagnostické i terapeutické endoskopické metody včetně podávání anestezie, administrativního zázemí, NASPGHAN doporučení pro trénink, informací o funkčních licencích, dále zobrazovací metody – indikace a limity, časté chyby, pHmetrii, impedanci, anorektální a jícnovou manometrii a některé specializované laboratorní metody. Informace o přesném termínu kurzu budou sděleny členům PSDG s dostatečným předstihem.
Kurz je určen pro všechny zájemce o obor dětské gastroenterologie.

 
PACIENTSKÁ ORGANIZACE CROKUS NA FACEBOOKU
Pacientská organizace pro rodiny dětí s IBD – CROKUS má nové facebookové stránky – viz. www.facebook.com/CrokusSdruzeniPacientuSCrohnovouChorobou.
Webové stránky sdružení jsou www.crokus.cz.

 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ STŘEVA
Rodiny dětských pacientů na domácí parenterální výživě mají své občanské sdružení – viz. www.zivotbezstreva.cz.
 
VÝUKOVÉ TEXTY IPVZ
Na adrese www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti-zdravotnicti-pracovnici/odborne-vyukove-texty jsou ke stažení odborné výukové texty k některým tématům týkajícím se gastroentero­logie a výživy:
 • Nespecifická zánětlivá střevní onemocnění u dětí
 • Obezita v dětském věku
 • Průjmová onemocnění v pediatrii
 • Současné trendy v klinické výživě a intenzivní metabolické péči
 • Výživa v pediatrii
NOVÍ ČLENOVÉ
Od vydání předchozího zpravodaje se do naší pracovní skupiny přihlásila 1 nová členka:
MUDr. Renata Černá (Břeclav).

Byl aktualizován seznam členů na www.gastroped.cz, kde jsou také nově vyznačeni členové PSDG, kteří jsou členy ČPS. Prosím všechny členy, aby provedli kontrolu svých údajů na GASTROPED a oznámili mi, pokud některý údaj u jejich jména chybí (např. atestace z KVIMP, členství v ČPS apod.).
 
LETNÍ ŠKOLA ESPGHAN V PRAZE
Již brzy proběhne v Praze ESPGHAN Summer School on Nutrition (30. 6. až 5. 7. 2013 – Břevnovský klášter). Bližší informace jsou na www.ess2013.cz. Několik míst je rezervováno pro české a slovenské kolegy. Pokud byste měli zájem o účast, je třeba dojednávat si event. finanční podporu od firem. Organizační výbor má v tomto směru omezené možnosti. Díky grantu od UEG bylo možno cenu registračního poplatku snížit na historické minimum 950 EUR za celý týden. V ceně je ubytování, strava i kurzovné včetně edukačních materiálů.
 
NOVÁ UČEBNICE DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE
Autorský tým pod vedením prof. Nevorala připravuje novou učebnici Praktická dětská gastro­enterologie. Několikasetstránková publikace bude pokrývat celý obor dětské gastroenterolo­gie, hepatologie a výživy a bude prakticky zaměřená, včetně bohaté obrazové dokumentace. Učebnice by měla být v prodeji ještě v letošním roce.
 
VÝZVA
Prosíme, aby se nám ozvali členové PSDG, kteří:
 1. mají zájem spolupracovat na tvorbě doporučení z oblasti dětské gastroenterologie a vý­živy
 2. mají zájem o finanční podporu členství v ESPGHAN, ECCO či účast na summer school a jiných vzdělávacích akcích
 3. mají informační materiály pro pacienty nebo jakékoliv jiné materiály týkající se dětské gastroenterologie (přehledné texty, přednášky, prezentace, doporučení apod.), ke kterým vlastní copyright a které by byli ochotni poskytnout na www.gastroped.cz
 4. mají jakýkoliv návrh nebo podnět pro výbor PSDG
   
Vážení kolegové,
přeji Vám všem příjemné léto.
S pozdravem
 
za výbor PSDG
Jiří Bronský