Doporučené postupy

 

Zde uveřejněné doporučované postupy v diagnostice a terapii onemocnění GIT u dětí vznikly po diskuzi v Sekci dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP a v naprosté většině případů vychází z odborných stanovisek ESPGHAN nebo NASPGHAN. Doporučované postupy jsou otevřené diskuzi na těchto www stránkách.

 

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu IBD u dospělých pacientů naleznete zde.

Zkrácené verze některých doporučení ESPGHAN ve formě tzv. Advice Guides jsou k dispozici zde.

Skórovací indexy pro zánětlivá střevní onemocnění jsou ke stažení zde.

 

DOPORUČENÍ PRO SCREENING RIZIKA MALNUTRICE U HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ V ČR:

Na základě poznatků z NutriAction doporučuje výbor SDGHV screening rizika malnutrice na všech dětských lůžkových zařízeních v ČR (optimálně jako součást nemocničního informačního systému a elek­tronické příjmové dokumentace pacienta). Dotazník STRONGkids se jeví v tomto ohledu jako vhodný validovaný nástroj provádění screeningu. U každého pacienta v riziku malnutrice má být zvážena nutriční podpora, event. i konsultace s nutričním specialistou (nutriční terapeut, nutriční asistent či lékař-nutricio­nista).

 

Dotazník STRONGkids je ke stažení ZDE.

Publikováno se souhlasem firmy Nutricia.

 

Stanoviska