Volby

Pravidla členství a volební řád SDGHV ke stažení zde.

Výsledky voleb 2022

 

Výsledky voleb do výboru Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy České pe­diatric­ké společnosti jsou uvedeny zde:

Výsledky hlasování
Zápis z volební komise

Dne 28. 6. 2022 proběhla telekonferenční schůzka všech nově zvolených členů výboru.
Předsedou byl zvolen prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., pokladníkem MUDr. Jan Schwarz.

 

Výsledky voleb 2017

 

Výsledky voleb do výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu České pe­dia­tric­ké společnosti jsou uvedeny zde:
Výsledky hlasování
Zápis z volební komise

5. 10. 2017 proběhla v rámci Pracovních dnů dětské gastroenterologie a výživy schůzka nově zvo­le­ných členů výboru (dostavilo se 6 ze 7 členů).

Tajnou volbou byl předsedou zvolen doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

 

Výsledky voleb 2011

 

Výsledky voleb do výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu České pe­dia­tric­ké společnosti:

Celkem došlo skrutátorům: prim. Šochmanovi a dr. Karáskové 37 hlasovacích lístků, jeden byl ne­plat­ný (zaškrtnuto více kandidátů než 5).

Počet získaných hlasů:
1. doc. Pozler 28
2. – 3. prof. Nevoral, doc. Bronský 18
4. dr. Kotalová 16
5. prof. Sýkora 12
6. – 7. dr. Zahradníček, dr. Dědek 9

18. 1. 2012 proběhla na KDDL VFN schůzka nově zvolených členů výboru (dostavili se všichni).
Zvolení členové nového výboru se dohodli na kooptaci dr. Frühaufa do výboru PS.
Tajnou volbou byl předsedou zvolen doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.