Internet

 

ESPGHAN
www.espghan.org

 

Česká pediatrická společnost ČLS JEP
www.pediatrics.cz

 

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
www.cgs-cls.cz

 

České ILCO, z. s. – dobrovolné sdružení stomiků
www.ilco.cz
www.nejsemtabu.cz

 

Informace o bezlepkové dietě
international.schaer.com

 

Občanské sdružení Pacienti IBD
www.crohn.cz
www.facebook.com/PacientiIBD
www.svetovydenibd.cz
www.wckarta.cz
www.wckompas.cz

 

Sdružení celiaků
www.celiac.cz

 

Společnost pro bezlepkovou dietu
www.celiak.cz

 

Život bez střeva – občanské sdružení
www.zivotbezstreva.cz

 

Nestlé nutrition institut – vzdělávací web o výživě
www.nestlenutrition-institu te.org