Výbor

(volby červenec 2017)

Předseda

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

 

Členové

as. MUDr. Radana Kotalová, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN
Ke Karlovu 2, 121 09 Praha

MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

MUDr. Jan Schwarz
Dětská klinika LF a FN, FN Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Dětská klinika LF a FN, FN Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN
Ke Karlovu 2, 121 09 Praha