Vážení kolegové,

 

na těchto stránkách Vás chceme informovat o aktivitách Pracovní skupiny pro dětskou gastro­entero­logii a výživu České pediatrické společnosti. Máme v úmyslu nabídnout Vám důležité poznatky z obo­ru dětská gastroenterologie a výživa, které mohou zaniknout v záplavě všeobecných pediatrických odkazů na internetu.

 

AKTUALITY


Dětské oddělení ON Mladá Boleslav hledá od září 2021 lékaře se specializovanou způsobilostí do gastroenterologické poradny, 1x týdně, nejlépe středa. Atestace z dětské gastroenterologie není podmínkou. Další informace k dispozici zde:
prim. MUDr. Jaroslava Chrtková, e-mail: jaroslava.chrtkova@onmb.cz, tel.: 731 542 833

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.