Střevní záněty

 

Seznam center biologické léčby idiopatických střevních zánětů u dětí

 

  Vedoucí dětské části centra Vedoucí Centra biologické léčby
Praha FN Motol prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. prof. MUDr. Radan Keil, CSc.
Praha VFN MUDr. Nabil El-Lababidi MUDr. Karel Lukáš, CSc.
Praha Thomayerova n. MUDr. Radim Vyhnánek doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
FN Hradec Králové MUDr. Petr Dědek, Ph.D. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
FN Plzeň MUDr. Jan Schwarz MUDr. Jana Koželuhová
FN Brno doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
FN Olomouc MUDr. Eva Karásková MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
FN Ostrava MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D. MUDr. Pavel Klvaňa
KN Zlín MUDr. Lenka Ťoukálková MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D.
KN České Budějovice MUDr. Ivana Ženíšková doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
KN Ústí nad Labem MUDr. Lubomír Zahradníček MUDr. Jiří Stehlík
KN Jihlava MUDr. Martin Zimen MUDr. Marie Tomanová