Střevní záněty

 

Seznam center biologické léčby idiopatických střevních zánětů u dětí

 

  Vedoucí dětské části centra Vedoucí Centra biologické léčby
Praha FN Motol prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. doc. MUDr. Radan Keil, CSc.
Praha VFN MUDr. Pavel Fruhauf, CSc. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
Praha Thomayerova n. MUDr. Radim Vyhnánek doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
FN Hradec Králové MUDr. Petr Dědek, Ph.D. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
FN Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. MUDr. Jana Koželuhová
FN Brno MUDr. Milan Bajer, Ph.D. doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
FN Olomouc MUDr. Eva Karásková MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
FN Ostrava MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D. MUDr. Pavel Klvaňa
KN Zlín MUDr. Lenka Ťoukálková MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D.
KN České Budějovice MUDr. Ivana Ženíšková MUDr. Olga Shonová
KN Ústí nad Labem MUDr. Lubomír Zahradníček MUDr. Jiří Stehlík
KN Jihlava MUDr. Martin Zimen MUDr. Marie Tomanová