Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

07.10.2018 00:15

Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy se budou konat ve dnech 4.–6.10.2018 v Telči. Bližší informace budou včas s předstihem sděleny.