Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

01.02.2018 03:00

Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy se budou konat ve dnech 4.–6.10.2018 v Telči. Bližší informace budou včas s předstihem sděleny.