Specializační vzdělání

 

Podmínky pro získání licence F016 (enterální a parenterální výživa) pro lékařky/lékaře, kteří získali specializační vzdělání z dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy (DGHV):

Po získání specializačního vzdělání (atestace) z DGHV poslat na adresu MUDr. Peter Szitányi, Ph.D., člen výboru SKVIMP pro pediatrii, KDDL VFN a 1. LF UK, Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2:

1. písemnou žádost o udělení licence F016 na základě získání specializačního vzdělání v DGHV

2. vyplněný dotazník (ke stažení zde)

3. potvrzením o úspěšném absolvování specializačního vzdělání v DGHV

 

Žádosti bude přednesena na jednání výboru SKVIMPu k formálnímu schválení a kandidáti dostanou licenci poštou.

 

Dopis SKVIMP členům PSDG týkající se nově vzniklé atestace z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče je ke stažení ZDE.